Gizlilik Politikası

1. Giriş

Aqua Ana Meşrubat A.Ş. (“Bundan böyle kısaca “Gümüş Su” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Gizlilik Politikası (“Bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak istiyoruz.

2. Politika Hakkında

Bu Politika, Gümüş Su’ya iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz nedeniyle Gümüş Su ile aranızda doğmuş ilişkinin temel ayrıntılarını belirlemektedir. Bu politika tüm Gümüş Su olarakwww.gumus.com.tr internet sitemiz ve Gümüş Su uygulamamız üzerinden verdiğimiz hizmetler için geçerlidir. Gümüş Su hizmetlerinin kullanım şartlarına ( http://www.gumus.com.tr/gizlilik-sozlesmesi.html ) metninden ulaşabilirsiniz.

Gümüş Su olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sizlere yeni hizmetler sunabilir veya sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebiliriz. Bu yeni hizmetler veya geliştirmelerimiz kapsamında kişisel verilerinizi toplama veya işleme yöntemlerimizde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse işbu Politika’yı güncelleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Bu Politika’nın amacı:

 1. Sizinle ilgili hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, topladığımız kişisel verilerinizi kullanma nedenlerimizi ve kimlerle paylaştığımızı,
 2. Toplandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi size daha iyi bir hizmet sunabilmek için nasıl kullandığımızı,
 3. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplerle işlendiğini ve
 4. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı sizlere şeffaf bir şekilde anlatmaktır.
3. Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları
Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri

Kimlik

 • Ad
 • Soyad

İletişim

 • Telefon
 • E-posta

Müşteri İşlem

 • Sipariş Bilgisi
 • Talep/Şikayet

Pazarlama

 • Alış Veriş Geçmişi Bilgileri
 • çerez Kayıtları
 • Kampanya çalışması ile Elde Edilen Bilgiler

İşlem Güvenliği

 • IP Adresi

Gümüş Su olarak yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemedikteyiz.

 • Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuki İşlerin Yürütülmesi ve Takibi,
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep ve Şiketlerin Takibi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuki İşlerin Yürütülmesi ve Takibi,
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep ve Şiketlerin Takibi,
 • ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Amaçları ile işlemekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?
Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep

İnternet Sitesi üzerinden üye olunmak istendiğinde

Kimlik, İletişim

KVKK'nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK'nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

App üzerinden üye olunmak istendiğinde

Kimlik, İletişim

KVKK'nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK'nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi veya App üzerinden Sipariş verilmesi

Müşteri İşlem, Pazarlama

KVKK'nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK'nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması"

KVKK'nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi üzerinden Müşteri Şikayet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz.

Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim

KVKK'nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK'nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması"

KVKK'nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz

Pazarlama, İşlem Güvenliği

KVKK'nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

KVKK'nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

5. çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Gümüş Su tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Gümüş Su tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan çerez Politikası'nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK'na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Gümüş Su tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan çerez Politikası'nı inceleyiniz

6. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, tedarik zinciri yönetiminin sağlanması, Mal/hizmet satış süreçlerimizin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

İşbu Politika'nın 4. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

7. Politika'nın Güncellenmesi

Gümüş Su bu Politika'yı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz Gümüş Su olarak sizleri bilgilendireceğiz, söz konusu değişikliklerin Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacağını sizlere belirtmek isteriz. Gümüş Su bu nedenle sizleri, Gümüş Su'nun Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Politika'nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için bu Gizlilik Politikası'nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.

8. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK'nın "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" uygun olarak Şirketimizin Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak: 1/200 Ataşehir, İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinden kvkk@gumus.com.tr adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.