Analiz Raporları ve Belgelerimiz

Aylık düzenli olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından alınan numuneler doğrultusunda ürün analiz raporları bakanlıkça tarafımıza yapılmaktadır. Bu raporlar sürekli olarak web sitemizden sizlerle paylaşılmaktadır.

İşletme Ruhsatı

Doğal Kaynak Suları 17.02.2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmaktadır.

Ruhsata Esas Analiz Raporu

Valilikler tarafından oluşturulan inceleme kurulu tarafından, su kaynağından ilgili yönetmelikte belirtilen analizler yapılmak üzere su numunesi alınarak “Ruhsata Esas Analiz Raporu” oluşturulur.

Analiz Raporu

Sağlık Bakanlığı tarafından periyodik olarak alınan numunelerin denetlenmesi sonucu çıkan değerlerdir.

ISO 22000ISO 9001The Emirates Authority for Standardization & Metrology (ESMA)